Mahsul Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazımı

Mahsul nasıl yazılır TDK? Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre “mahsul” kelimesi nasıl doğru şekilde yazılır?

Mahsul nasıl yazılır TDK? Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına göre mahsul kelimesi nasıl yazılır? Mahsul kelimesi, “ürün, hasat” anlamına gelir ve Türkçe dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Mahsul kelimesi, “ma-h-s-l” şeklinde yazılır ve ünlü uyumuna uygun olarak “mahsül” şeklinde de kullanılabilir. Türk Dil Kurumu’nun resmi yayınlarına göre, mahsul kelimesinin doğru yazımı “mahsul” şeklindedir. Bu nedenle, mahsul kelimesini doğru bir şekilde kullanmak isteyenlerin TDK’nın belirlediği bu yazım kurallarına uymaları önemlidir.

Mahsul kelimesi, Türk Dil Kurumu tarafından nasıl yazılacağı belirlenmiştir.
Türk Dil Kurumu’na göre, “mahsul” kelimesinin doğru yazılışı “mahsul” şeklindedir.
“Mahsul” kelimesi, Türkçe’de bir ürünün toplam üretim miktarını ifade eder.
Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzuna göre, “mahsul” kelimesi “h” ile yazılır.
“Mahsul” kelimesi, tarım ve ekonomi alanında sıkça kullanılan bir terimdir.
  • Türk Dil Kurumu’na göre, “mahsul” kelimesinin doğru yazılışı “mahsul” şeklindedir.
  • “Mahsul” kelimesi, Türkçe’de bir ürünün toplam üretim miktarını ifade eder.
  • Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzuna göre, “mahsul” kelimesi “h” ile yazılır.
  • “Mahsul” kelimesi, tarım ve ekonomi alanında sıkça kullanılan bir terimdir.
  • “Mahsul” kelimesinin anlamı, bir şeyin üretildiği veya elde edildiği sonucunu ifade eder.

Mahsul nasıl yazılır?

Mahsul kelimesi “mah-sul” şeklinde doğru bir şekilde yazılır. Kelimenin ilk harfi “m” büyük harfle yazılırken, ikinci harf olan “a” küçük harfle yazılır. Ardından gelen harfler de sırasıyla küçük harflerle yazılır. Kelimenin sonunda yer alan “l” harfi ise kalın bir şekilde vurgulanır.

Türkçe Yazılışı Anlamı Örnek Kullanım
Mahsul Toprağa ekildikten sonra yetişen bitki veya bitkisel ürün Bu yılki mahsul çok bereketli oldu.
Mahsül Bir toprak parçasında yetişen bitkisel ürünlerin tümü Köyümüzde çiftçilikle uğraşanlar mahsülünü hasat etti.
Mahsulat Belirli bir bölgede yetişen bitkisel ürünlerin tümü Tarım sektörü, bu yılki mahsulatın verimli olmasını bekliyor.

Mahsül kelimesinin anlamı nedir?

Mahsül, tarım veya bahçecilik faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün veya ürünlerin genel adıdır. Tarım ürünleri, bitkisel veya hayvansal olabilir ve mahsül kelimesi bu ürünlerin toplamını ifade eder. Örneğin, tarlada yetiştirilen tahıllar, sebzeler, meyveler ve hayvanlardan elde edilen süt, et gibi ürünler mahsül olarak adlandırılabilir.

  • Mahsül, tarım veya bahçecilik faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün veya ürünlerin genel adıdır.
  • Mahsül, tarım sektöründe önemli bir gelir kaynağı olabilir ve gıda üretiminde kullanılır.
  • Mahsül, iklim koşullarına, toprak verimliliğine ve yetiştirilen bitkilere bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

Mahsul ne demek?

Mahsul, Türk Dil Kurumu’na göre tarım veya bahçecilik faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün veya ürünlerin genel adıdır. Mahsul kelimesi, tarım sektöründe yaygın olarak kullanılan bir terimdir ve çiftçilerin ürünlerini ifade etmek için kullandığı bir kavramdır.

  1. Mahsul, tarım veya bahçecilik faaliyetleri sonucunda elde edilen ürün veya ürünlerin genel adıdır.
  2. Mahsuller, genellikle bitkisel ürünlerdir ve gıda, yakıt, tekstil gibi farklı amaçlar için kullanılabilir.
  3. Tarım sektöründe, mahsullerin kalitesi, miktarı ve fiyatı önemli faktörlerdir.
  4. Mahsuller, genellikle hasat edildikten sonra işlenir, depolanır ve pazarlanır.
  5. Çeşitli faktörler, mahsul verimini etkileyebilir, bunlar arasında iklim koşulları, toprak kalitesi, sulama yöntemleri ve tarım uygulamaları bulunur.

Mahsul kelimesi hangi dilde kullanılır?

Mahsul kelimesi Türkçe bir kelimedir ve Türk dilinde tarım veya bahçecilik faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünleri ifade etmek için kullanılır. Bu kelime, Türk Dil Kurumu tarafından da kabul edilen ve yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

İngilizce Almanca Türkçe
Harvest Ernte Mahsul

Mahsul kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Mahsul kelimesinin eş anlamlıları arasında ürün, hasat, üretim, tarım ürünü gibi kelimeler yer alır. Bu kelimeler de tarım veya bahçecilik faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünleri ifade etmek için kullanılan terimlerdir.

Mahsul kelimesinin eş anlamlısı ürün, hasat veya üretim olarak kullanılabilir.

Mahsul kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Mahsul kelimesinin zıt anlamlısı olarak “boş” veya “verimsiz” gibi kelimeler kullanılabilir. Mahsul, verimli ve ürün veren tarım veya bahçecilik faaliyetlerini ifade ettiği için, bu kelimelerle zıt anlamlıdır.

Mahsul kelimesinin zıt anlamlısı “hasat” veya “ürün” olabilir.

Mahsul kelimesi hangi alanda kullanılır?

Mahsul kelimesi tarım ve bahçecilik alanında yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Tarlada yetiştirilen bitkilerden elde edilen ürünler, hayvancılıkla elde edilen ürünler veya seralarda yetiştirilen sebzeler gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Ayrıca, tarım sektörüyle ilgili konuşmalarda ve yazılarda da sıkça kullanılan bir kelimedir.

Mahsul kelimesi tarım alanında kullanılır.

Mahsul kelimesi tarım alanında kullanılan bir terimdir. Tarımsal üretim sürecinde yetiştirilen bitkilerin veya hayvanların verimleri ve ürünleri anlamında kullanılır. Tarım mahsulleri, meyve, sebze, tahıl, süt, et gibi çeşitli ürünleri kapsar. Mahsul kelimesi aynı zamanda tarım üretiminin toplam verimi anlamında da kullanılabilir.

Mahsul kelimesi ekonomi alanında kullanılır.

Mahsul kelimesi ekonomi alanında kullanılan bir terimdir. Bir ülkenin veya bölgenin üretiminde elde ettiği ürünlerin toplam değerini ifade eder. Ekonomik büyüme, ticaret dengesi ve tarım sektöründeki performans gibi faktörler mahsul kelimesiyle ilişkilendirilebilir. Mahsul kelimesi ayrıca ihracat ve ithalat verilerinde de kullanılır.

Mahsul kelimesi dilbilim alanında kullanılır.

Mahsul kelimesi dilbilim alanında kullanılan bir terimdir. Bir dildeki sözcüklerin kökenini ve etimolojisini incelemek amacıyla kullanılır. Bir dildeki sözcüklerin tarihî ve kültürel geçmişini araştırmak için mahsul çalışmaları yapılır. Mahsul kelimesi, dilbilimcilerin sözcüklerin kökenini ve evrimini anlamak için kullandığı bir araçtır.